algoritma 90 derece

  1. admin

    Algoritma Diziyi 90 Derece Döndürme Sorusu

    SAYILAR : { {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12}, {13,14,15,16}, } KODLAR : using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication1 { class Program { static void...
Üst