c# listbox ornekleri

  1. admin

    Görsel Programlama Örnek 1

    Örnek : Listbox1 ve Listbox2 kullanıcı tarafından girilecek sayı adedince Random sayılarla doldurulsun, Listbox1 ve Listbox2'de ortak olan sayıları Listbox3'e atan programı yazınız. Form Tasarım Ekranı : Random sayıların eklenmesi : private void button1_Click(object sender...
Üst