veritabanı 1 büt soruları

  1. admin

    Veritabanı - 1 Büt Çalışma Soruları

    1- Şirket çalışanlarının adsoy, eposta ve birimadi bilgilerini listeleyen SQL cümlesini yazınız? SELECT p.AdSoy,p.Eposta,b.BirimAdi FROM PERSONELL p JOIN BIRIMLER b ON (p.birimno = b.birimno); 2- TCKNo'su 3386194421 olan çalışandan daha önce doğmuş ve yine bu çalışandan daha fazla ücret...
Üst